Đáp án đề thi thử môn Hóa THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2018

Đáp án tham khảo đề thi thử môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của trường TH phổ thông Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi tiết Đề thi thử chính thức môn Hóa trường THPT Nguyễn Viết Xuân năm 2018

câu 41 - 50 trang 1 đề thi thử hóa thpt nguyễn viết xuân 2018
câu 51 - 66 trang 2 đề thi thử hóa thpt nguyễn viết xuân 2018
câu 67 - 75 trang 3 đề thi thử hóa thpt nguyễn viết xuân 2018
câu 76 - 80 trang 4 đề thi thử hóa thpt nguyễn viết xuân 2018
 

Đáp án tham khảo

41 C 51 B 61 A 71 B
42 B 52 A 62 C 72 B
43 C 53 A 63 D 73 B
44 C 54 B 64 A 74 C
45 C 55 D 65 B 75 D
46 D 56 C 66 D 76 D
47 D 57 A 67 A 77 A
48 A 58 A 68 C 78 B
49 B 59 D 69 D 79 A
50 D 60 B 70 C 80 C

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi thử môn Hóa THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa Chuyên Lương Văn Chánh (lần 1)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hóa có đáp án lần 1 của trường Chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) ra đề giúp các em ôn luyện hiệu quả.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa - Chuyên Lê Hồng Phong

Chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án do trường Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) ra đề giúp các em ôn luyện hóa tốt nghiệp THPT hiệu quả.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa - Chuyên KHTN có đáp án

Chi tiết đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa do trường Chuyên KHTN ra đề giúp các em ôn luyện hóa tốt nghiệp THPT hiểu quả.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu