Đáp án đề thi thử Hóa lần 2 THPTQG năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

Tham khảo và tải về miễn phí bộ đề thi kèm đáp án chi tiết thi thử môn Hóa học, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề thi môn Hóa học thi thử THPT quốc gia năm 2018 của sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc

từ câu 41 đến 55 đề toán thi thử THPT tỉnh vĩnh phúc
từ câu 56 đến 65 đề toán thi thử THPT tỉnh vĩnh phúc
từ câu 66 đến 72 đề toán thi thử THPT tỉnh vĩnh phúc
từ câu 73 đến 80 đề toán thi thử THPT tỉnh vĩnh phúc
 

Đáp án tham khảo
 

41 A 51 B 61 C 71 B
42 D 52 A 62 B 72 C
43 D 53 B 63 A 73 A
44 D 54 C 64 C 74 A
45 B 55 D 65 A 75 C
46 B 56 C 66 B 76 D
47 C 57 B 67 D 77 C
48 D 58 A 68 B 78 B
49 C 59 A 69 D 79 C
50 D 60 B 70 B 80 A

 

Tham khảo đề thi thử khác của tỉnh Vĩnh Phúc:

Đề sinh thi thử trường THPT Trần Phú, Yên Lạc 2018

* Đề thi thử môn vật lý THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3 năm 2018

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi thử Hóa lần 2 THPTQG năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 217

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 217 gồm 40 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 216

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 216 gồm 40 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa có đáp án mã đề 215

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa mã đề 215 gồm 40 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu