Đáp án đề thi thử Hóa lần 2 THPTQG năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

Tham khảo và tải về miễn phí bộ đề thi kèm đáp án chi tiết thi thử môn Hóa học, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề thi môn Hóa học thi thử THPT quốc gia năm 2018 của sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc

từ câu 41 đến 55 đề toán thi thử THPT tỉnh vĩnh phúc
từ câu 56 đến 65 đề toán thi thử THPT tỉnh vĩnh phúc
từ câu 66 đến 72 đề toán thi thử THPT tỉnh vĩnh phúc
từ câu 73 đến 80 đề toán thi thử THPT tỉnh vĩnh phúc
 

Đáp án tham khảo
 

41 A 51 B 61 C 71 B
42 D 52 A 62 B 72 C
43 D 53 B 63 A 73 A
44 D 54 C 64 C 74 A
45 B 55 D 65 A 75 C
46 B 56 C 66 B 76 D
47 C 57 B 67 D 77 C
48 D 58 A 68 B 78 B
49 C 59 A 69 D 79 C
50 D 60 B 70 B 80 A

 

Tham khảo đề thi thử khác của tỉnh Vĩnh Phúc:

Đề sinh thi thử trường THPT Trần Phú, Yên Lạc 2018

* Đề thi thử môn vật lý THPT Nguyễn Viết Xuân lần 3 năm 2018

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi thử Hóa lần 2 THPTQG năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc để xem ở dưới đây
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá lần 1 chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 1 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá lần 2 chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 2 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá lần 3 chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương)

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Hoá trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 3 chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu