Đáp án đề thi môn Sử mã đề 312 THPT Quốc Gia năm 2017

Đọc Tài Liệu chia sẻ đề thi và đáp án môn Sử mã đề 312 THPT Quốc Gia năm 2017 chính thức của bộ GD&DT.

Đề thi

Đáp án đề thi môn Sử 312 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 1
Đáp án đề thi môn Sử 312 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 2
Đáp án đề thi môn Sử 312 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 3
Đáp án đề thi môn Sử 312 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 4
 

Đáp án

1 A 11 C 21 B 31 B
2 A 12 B 22 C 32 B
3 C 13 D 23 C 33 A
4 B 14 A 24 D 34 B
5 A 15 C 25 A 35 D
6 D 16 D 26 A 36 D
7 D 17 C 27 D 37 A
8 C 18 A 28 C 38 B
9 D 19 C 29 B 39 A
10 D 20 B 30 A 40 B

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi môn Sử mã đề 312 THPT Quốc Gia năm 2017 để xem ở dưới đây
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử chuyên Nguyễn Trãi lần 4

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Sử có đáp án của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương lần 4 dành cho các em học sinh 12 tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 3

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử của trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi lần 3 dành cho các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử THPT Quế Võ 3

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Sử có đáp án của trường THPT Quế Võ 3 dành cho các em học sinh lớp 12 thử sức tại nhà.

Back to top