Đáp án đề thi mã 320 môn Địa kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Đọc Tài Liệu chia sẻ đề thi và đáp án môn Địa mã đề 320 THPT Quốc Gia năm 2017 chính thức của bộ GD&DT.

Đề thi
Đáp án

Các câu từ 1-40 tương ứng với các câu từ 41-80 trong đề bài.

1. C 2. A 3. A 4. D 5.  D 6.  C 7. B 8. A
9. B 10. C 11. D  12. D 13. B 14. D 15. A 16. B
17. B 18. D 19. C 20. B 21. A 22. B 23. C 24. D
25. C 26. B 27. C 28. D 29. B  30. C  31.D 32. C
33. B 34. B 35. C 36. B 37. C  38. C 39. B 40. B

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi mã 320 môn Địa kì thi THPT Quốc gia năm 2017 để xem ở dưới đây
Back to top