Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh 9 tỉnh Bến Tre năm 2020/2021

Xuất bản: 05/01/2021 - Tác giả:

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh 9 tỉnh Bến Tre năm 2020/2021 với hướng dẫn giải từng câu hỏi giúp các em luyện đề tại nhà.

Mục lục nội dung

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo đáp án đề thi học kì 1 Sinh học lớp 9 của tỉnh Bến Tre dưới đây bạn nhé:

Đề thi học kì 1 môn Sinh 9 tỉnh Bến Tre năm 2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẾN TRE 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020 - 2021 

MÔN : Sinh. LỚP: 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2,0 điểm)

a) Trong phân tử ADN, các nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc gi? Nguyên tắc đó thể hiện như thế nào?

b) Dựa vào chức năng, người ta chia ARN thành những loại nào? Nếu chức năng của các loại ARN đó.

Câu 2. (3,0 điểm) Hình dưới đây mô tả các dạng đột biến gen.

a) Đặt tên cho từng dạng đột biến ở hình A, B và C. Hãy cho biết số liên kết hidro sẽ thay đổi như thế nào giữa dạng đột biến ở hình B và hình C so với gen ban đầu.

b) Thế nào là đột biến gen? Nêu nguyên nhân phát sinh đột biến gen.

Câu 3. (2,0 điểm)

a) Menđen tiến hành thí nghiệm chủ yếu trên đối tượng nào? Đối tượng đó có đặc điểm gì quan trọng để Menđen chọn để tiến hành thí nghiệm?

b) Biến dị tổ hợp là gì? Ở thực vật, tiến hành lai cây thuần chủng thân cao, quả đỏ với cây thuần chủng thân thấp, quả vàng thu được F1 toàn cây cao, quả đỏ. Tiếp tục cho các cây F1 giao phấn với nhau, về lý thuyết sẽ xuất hiện những loại biến dị tổ hợp nào? Biết mỗi gen quy định một tính trạng và các gen phân li độc lập với nhau.

c) Ở Cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả bầu dục, Viết các kiểu gen có thể có đều quy định quả đỏ, bầu dục.

Câu 4. (3,0 điểm)

a) Kể tên các kì của quá trình nguyên phân. Muốn quan sát rõ nhiễm sắc thể thì ta quan sát ở kì nào? Vì sao?

b) Phân biệt quá trình nguyên phân và giảm phân về các đặc điểm sau: loại tế bào, số lần phân bào và kết quả.

c) Trong giờ thực hành quan sát nhiễm sắc thể dưới kính hiển vi điện tử, một học sinh đã quan sát thấy trong một tế bào các nhiễm sắc thể đang phân li đồng đều về 2 cực của tế bào, mỗi cực có 8 nhiễm sắc thể. Hãy cho biết tế bào đó đang ở kì nào của quá trình nguyên phân và xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.

-Hết-

Xem thêm: Đáp án đề thi học kì 1 Toán 9 tỉnh Bến Tre năm 2020.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh 9 tỉnh Bến Tre năm 2020

Câu 1.(2 đ)

a) - Nguyên tắc bổ sung

A liên kết với T và ngược lại;

G liên kết với X và ngược lại:

b) - ARN thông tin; ARN vận chuyển và ARN riboxom.

- mARN; truyền đạt thông tin quy định cấu trúc protein,

- tARN; vận chuyển axit amin tới nơi tổng hợp protein

- rARN: thành phần cấu tạo nên riboxom, nơi tổng hợp protein

Câu 2 (3đ)

- Hình A: đột biến mất 1 cặp nucleotit;

- Hình B: đột biến thay thế 1 cặp nucleotit,;

- Hình C: đột biến thêm 1 cặp nucleotit;

- Hình B: thay thế cặp G-X thành A-T => giảm 1 liên kết.

- Hinh C: thêm cặp A-T => tăng 2 liên kết

b) - Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến 1 hoặc 1 số cặp nucleotit.

- Nguyên nhân: do những rối loạn trong quá trình tự sao chép của phân tử ADN dưới ảnh hưởng của môi trường trong và ngoài cơ thể.

a) - Đậu Hà Lan

- Đặc điểm: tính tự thụ phấn nghiêm ngặt.

b) - Biến dị tổ hợp: là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ, làm xuất hiện các kiểu hình khác bố mẹ,

- xuất hiện các BDTH: thân cao, quả vàng và thân thấp, quả đỏ,

- TH1: các gen PLĐL; AAbb, Aabb (quả đó, bầu dục)

- TH2: Liên kết gen: \(\dfrac{Ab}{Ab} , \dfrac{Ab}{ab}\) (quà đỏ, bầu dục).

Câu 4: (3đ)

a)

- Kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối.

- Ki giữa. Vi ở kì giữa các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại thể hiện rõ về hình dạng và kích thước.

b)

Nguyên nhânGiảm phân
Loại tế bàoTế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khaiTế bào sinh dục chín
Số lần phân bào1 lần2 lần
Kết quảTạo ra 2 tế bào con từ tế bào ban đầu.Tạo ra 4 tế bào con từ bào ban đầu

c) - Ki sau

- Vì mỗi cực có 8 nhiễm sắc thể => 2n = 8 NST.

-/-

Trên đây là đề thi học kì 1 Sinh 9 tỉnh Bến Tre năm 2020/2021 do Đọc tài liệu tổng hợp, mong rằng với nội dung này sẽ giúp các em ôn tập kiến thức thi cuối kì 1 tốt hơn. Đừng quên còn trọn bộ đề thi thử vào 10 tất cả các môn qua các năm đang đợi các em giải đáp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM