Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Hóa mã đề 218

Đọc Tài Liệu chia sẻ đề thi và đáp án môn Hóa mã đề 218 THPT Quốc Gia năm 2017 chính thức của bộ GD&DT

Đề thi

Đáp án đề thi môn Hóa 218 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 1
Đáp án đề thi môn Hóa 218 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 2
Đáp án đề thi môn Hóa 218 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 3
Đáp án đề thi môn Hóa 218 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 4
 

Đáp án

41. A 51. B  61. B 71. C 
42. A 52. A 62. D 72. D
43. C 53. D 63. A 73. C
44. D 54. A 64. A 74. D
45. A 55. C 65. A 75. B
46. A 56. D 66. D 76. D
47. C 57. C 67. C 77. C
48. C 58. A 68. B 78. C
49. A 59. A 69. D 79. B
50. B 60. B 70. D 80. B
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án kỳ thi THPT quốc gia 2017 môn Hóa mã đề 218 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu