Đáp án đề thi môn Hóa mã đề 214 THPT Quốc Gia năm 2017

Xuất bản: 05/06/2018

Đọc Tài Liệu chia sẻ đề thi và đáp án môn Hóa mã đề 214 THPT Quốc Gia năm 2017 chính thức của bộ GD&DT

Mục lục nội dung

Đề thi

Đáp án đề thi môn Hóa 214 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 1
Đáp án đề thi môn Hóa 214 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 2
Đáp án đề thi môn Hóa 214 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 3
Đáp án đề thi môn Hóa 214 THPT Quốc Gia năm 2017 trang 4

Đáp án

41. D51. B 61. A71. C 
42. D52. A62. B72. C
43. B53. C63. A73. A
44. B54. A64. D74. D
45. A55. C65. C75. C
46. C56. C66. D76. B
47. B57. A67. D77. D
48. B58. D68. A78. A
49. B59. B69. A79. D
50. A60. C70. B80. B
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM