Đáp án đề thi Địa chuyên vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình 2018

Tham khảo, tra cứu đề thi và đáp án môn Địa lý chuyên tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình năm học 2018 - 2019.

Nội dung đề thi chính thức:

SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
THPT CHUYÊN THÁI BÌNH 
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN THI: ĐỊA LÍ
Dành cho thí sinh thi chuyên Địa

Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

 

Câu 1 (2,0 điểm) Cho bảng số liệu:

Lượng mưa trung bình tháng của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

(Đơn vị: mm)

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hà Nội 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 230,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4
TP Hồ Chí Minh 13,8 4,1 10,5 50,4 218,4 311,7 293,7 269,8 327,1 266,7 116,5 48,3

(Nguồn: SGK Địa lí 8, NXB Giáo Dục)

So sánh và giải thích chế độ mưa giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Câu 2. (1,5 điểm)

1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nhận xét sự phân bố dân cư ở vùng Tây Nguyên.

2. Cơ cấu “dân số vàng” ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay?

Câu 3 (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:

1. Phân tích những thuận lợi về tự nhiên đối với sự phát triển và phân bố ngành khai thác thủy sản ở nước ta.

2. Xác định các vùng có tỉ lệ diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực trên 90% nước ta. Tại sao có sự phân bố đó?

Câu 4 (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:

1. So sánh điều kiện tự nhiên để phát triển cây công nghiệp lâu năm giữa vùng Tây Nguyên với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

2. Nhận xét về quy mô và phân bố các trung tâm công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 5. (2,5 điểm) Cho bảng số liệu:

Sản lượng than sạch, dầu thô và khí tự nhiên của nước ta, giai đoạn 2000 – 2015

Năm 2000 2005 2010 2014 2015
Than sạch (nghìn tấn) 11609 74093 44835 41086 41664
Dầu thô (nghìn tấn) 16291 18519 15014 17392 18746
Khí tự nhiên (triệu m) 1596 6440 9402 10210 10660

(Nguồn: Niên giám thống kê 2016, NXB Thống kê, 2017)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng than sạch, dầu thô và khí tự nhiên ở nước ta, giai đoạn 2000 – 2015.

2. Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng sản lượng than sạch, dầu thô và khí tự nhiên ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2015.

-------HẾT-------

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề thi Địa chuyên vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử vào 10 môn Lịch sử năm 2020 có đáp án

Tổng hợp đề thi thử vào 10 môn Lịch sử năm học 2020/2021 cả trắc nghiệm và tự luận hay giúp các em ôn luyện kiến thức lịch sử 9 tại nhà.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Sử năm 2020 có đáp án - Mã đề 001

Tham khảo ngay đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 001 có đáp án kèm theo giúp các em ôn luyện kiến thức lịch sử 9 thi vào 10.

Đề thi thử vào lớp 10 môn Sử năm 2020 có đáp án - Mã đề 002

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 002 có đáp án kèm theo giúp các em ôn luyện kiến thức lịch sử 9 thi vào 10.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu