Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình 2018

Cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm 2018

Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình 2018

Đề thi:

trang 1 đề thi anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình 2018
đề thi anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình 2018 trang 2
 

Đáp án tham khảo:
 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 A 21 B 31 D
2 C 12 B 22 A 32 B
3 D 13 C 23 A 33 B
4 C 14 D 24 C 34 C
5 A 15 C 25 D 35 B
6 C 16 A 26 D 36 B
7 B 17 B 27 D 37 A
8 D 18 D 28 D 38 D
9 C 19 B 29 A 39 A
10 A 20 A 30 B 40 A

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu