Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình 2018

Cập nhật đề thi và đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm 2018

Đáp án đề thi tiếng anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình 2018

Đề thi:

trang 1 đề thi anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình 2018
đề thi anh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình 2018 trang 2

Đáp án tham khảo:

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11A21B31D
2C12B22A32B
3D13C23A33B
4C14D24C34C
5A15C25D35B
6C16A26D36B
7B17B27D37A
8D18D28D38D
9C19B29A39A
10A20A30B40A

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X