Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018

Xem đầy đủ đề thi kèm đáp án chính thức môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 ( không chuyên) trường Phổ thông Năng khiếu TP. Hồ Chí Minh năm học 2018.

Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018

Đề thi chính thức:

Mã đề 700.

Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018  hình 1
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 2
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 3
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 4
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 5
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 6
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 7

Mã đề 811.

Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 8


Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 9
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 10
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 11
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 12
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 13
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 14

Mã đề 144:

Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 15
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 16
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 17
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 18
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 19
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 20
Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018 hình 21

Đáp án tham khảo:

Mã đề 700.


đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM chính thức

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM