Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018

Xem đầy đủ đề thi kèm đáp án chính thức môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 ( không chuyên) trường Phổ thông Năng khiếu TP. Hồ Chí Minh năm học 2018.

Đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018

Đề thi chính thức:

Mã đề 700.đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM 2018
 

Mã đề 811.
 

Mã đề 144:
 

Đáp án tham khảo:

Mã đề 700.


đáp án đề thi Anh vào lớp 10 phổ thông Năng khiếu TPHCM
 

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu