Đáp án đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn GDCD

Xuất bản: 01/04/2021 - Cập nhật: 02/04/2021

Đáp án đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn GDCD được giải chi tiết sẽ giúp các em tham khảo để ôn tập chuẩn bị tốt cho kỳ thi tới.

Đáp án đề minh họa tốt nghiệp THPT 2021 môn GDCD

Đáp án 40 câu hỏi trong đề thi tham khảo vừa ra của Bộ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021như sau:

81B91B101A111A
82A92C102C112A
83A93C103D113C
84C94D104A114C
85D95B105A115C
86C96A106C116C
87A97D107A117A
88B98A108D118D
89B99B109B119A
90A100C110C120B

Xem thêm tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT môn GDCD của các trường trên toàn quốc!

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn GDCD 2021

Câu 81: Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình là

A. quá trình loại bỏ độc quyền.

B. sản xuất của cải vật chất.

C. phương thức triệt tiêu cạnh tranh.

D. hoạt động thúc đẩy đầu cơ.

Câu 82: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là kích thích lực lượng sản xuất phát triển và

A. làm tăng năng suất lao động.

B. thâu tóm tổ chức độc quyền.

C. duy trì mọi nguồn thu nhập.

D. định đoạt tài nguyên thiên nhiên.

Câu 83: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là

A. pháp luật.

B. thỏa thuận.

C. hương ước.

D. biên bản.

Câu 84: Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Tuân thủ quy chế.

B. Thi hành pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật.

D. Phổ biến quy chế.

Câu 85: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là vi phạm

A. truyền thống.

B. tập quán.

C. phong tục.

D. kỉ luật.

Câu 86: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật có hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ phải

A. hủy bỏ mọi giao dịch.

B. công khai bí mật đời tư.

C. chịu trách nhiệm dân sự.

D. tiến hành tư vấn pháp lí.

Câu 87: Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí mọi công dân đều không bị

A. phân biệt đối xử.

B. thay đổi quốc tịch.

C. áp dụng hình phạt.

D. truy cứu trách nhiệm.

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn

A. tài sản công.

B. nơi cư trú.

C. địa giới hành chính.

D, giới tính thai nhi.

Câu 89: Người sử dụng lao động không bố trí nhân viên nữ đảm nhiệm công việc nặng nhọc, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh đẻ và nuôi con là thực hiện quyền bình đẳng giữa A. người sản xuất và người kinh doanh.

B. lao động nam và lao động nữ.

C. nhà nước và doanh nghiệp.

D. chính quyền và nhân dân.

Câu 90: Bình đẳng trong kinh doanh được thể hiện thông qua việc các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động kinh doanh đều phải

A. tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường.

B. cân bằng quan hệ cung - cầu.

C. đồng loạt duy trì chế độ một giá.

D. chấm dứt phân hóa giàu - nghèo.

Câu 91: Theo quy định của pháp luật ở nước ta, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị được thể hiện thông qua việc công dân được tham gia

A. phát triển kinh tế địa phương.

B. quản lý nhà nước và xã hội.

C. tôn tạo các di sản văn hóa.

D. bảo vệ ngôn ngữ vùng miền.

Câu 92: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó

A. nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai.

B. thiếu chứng nhận quyền sử dụng đất.

C. có đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

D. thuộc địa bàn cần phải quy hoạch.

Câu 93: Theo quy định của pháp luật, hành vi vu khống để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. hộ tịch cá nhân.

B. tính mạng, thân thể.

C. danh dự, nhân phẩm.

D. lí lịch tư pháp.

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có quyết định của

A. người làm dịch vụ chuyển phát.

B. đại diện của chính quyền địa phương.

C. đối tượng có hộ chiếu công vụ.

D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Câu 95: Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ các trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định đều được tham gia bầu cử là thể hiện nguyên tắc bầu cử

A. tự nguyện.

B. phổ thông.

C. hợp tác.

D. đại diện.

Câu 96: Trong phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng cách góp ý xây dựng các

A. Văn bản pháp luật.

B. kĩ năng giao tiếp.

C. hương ước làng xã.

D. tập tục vùng miền.

Câu 97: Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền

A. tố cáo.

B. tranh tụng.

C. kháng nghị.

D. khiếu nại.

Câu 98: Theo quy định của pháp luật, quyền sáng tạo của công dân được hiểu là quyền của mỗi người được tự do

A. đưa ra các phát minh, sáng chế.

B. sưu tầm tài liệu tham khảo.

C. bày tỏ mọi quan điểm cá nhân.

D. bảo mật mọi phong tục, tập quán.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp đặc biệt, người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được

A. miễn trừ trách nhiệm pháp lí.

B. học rút ngắn thời gian.

C. hưởng mọi đặc quyền đặc lợi.

D. nhận trợ cấp định kì.

Câu 100: Pháp luật về phát triển kinh tế quy định công dân có quyền tự mình lựa chọn và

A. ấn định mức thuế thu nhập.

B. phân phối mọi loại hàng hóa,

C. quyết định hình thức kinh doanh.

D. triệt tiêu các loại cạnh tranh.

Câu 101: Tiền tệ thực hiện chức năng nào sau đây khi được dùng để nộp thuế thu nhập cá nhân?

A. Phương tiện thanh toán.

B. Công cụ cất trữ. C. Bảo mật thông tin.

D. Điều tiết sản xuất.

Câu 102: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh có vai trò

A. gia tăng hiện tượng lạm phát.

B. duy trì mọi nguồn thu nhập.

C. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

D. khuyến khích hoạt động đầu cơ.

Câu 103: Công dân sử dụng pháp luật khi chủ động

A. bảo lưu mọi nguồn thu nhập.

B. san bằng quy mô dân số.

C. thúc đẩy các loại cạnh tranh.

D. đăng kí thử nghiệm vắc-xin.

Câu 104: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Bán hàng dưới lòng đường.

B. Giao hàng sai địa điểm thỏa thuận.

C. Lây truyền HIV cho nhiều người.

D. Sản xuất trái phép chất ma túy.

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc không thể hiện ở phương diện nào sau đây?

A. Hủ tục.

B. Văn hóa.

C. Chính trị.

D. Kinh tế.

Câu 106: Lực lượng chức năng không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người bị

A. tình nghi.

B. khiếu nại.

C. truy nã.

D. thanh tra.

Câu 107: Việc công dân đóng góp ý kiến cho chủ trương xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong hội nghị toàn dân là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Tự do ngôn luận.

B. Điều phối nhân sự.

C. Phân bổ nguồn lực.

D. Phê duyệt chính sách.

Câu 108: Công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?

A. Dự đoán kết quả kiểm phiếu.

B. Tìm hiểu dự án khởi nghiệp tại địa phương.

C. Đề nghị chuyển đổi quốc tịch.

D. Biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân.

Câu 109: Khi phát hiện người có hành vi nhập cảnh trái phép, công dân thực hiện quyền tố cáo nhằm mục đích ngăn chặn

A. hình thức thay đổi nơi cư trú.

B. hành vi vi phạm pháp luật.

C. cách thức điều tra nhân khẩu.

D. hoạt động giao thương quốc tế.

Câu 110: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Trích nguồn tài liệu tham khảo.

B. Thiết kế logo sản phẩm.

C. Sao chép nhãn hiệu độc quyền.

D. Thống kê tài sản cá nhân.

Câu 111: Anh A cùng chị B, anh C cùng chị D đã đến Ủy ban nhân dân phường X làm thủ tục đăng kí kết hôn. Xác định anh C và chị D đều chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định nên anh M cán bộ phường X chỉ làm thủ tục đăng kí kết hôn và cấp giấy chứng nhận kết hôn cho anh A và chị B. Điều này thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

C. Tính áp đặt cưỡng chế.

D. Tính đề cao quyền lực cá nhân.

Câu 112: Sau khi tốt nghiệp đại học, chị A dành toàn bộ thời gian trau dồi các kĩ năng mềm cho bản thân. Khi bài viết ngợi ca những thanh niên đã tình nguyện tham gia thử nghiệm vắc-xin phòng COVID-19 của chị A đăng trên mạng xã hội được dư luận đánh giá cao, một tòa soạn đã mời chị làm cộng tác viên nhưng chị từ chối. Chị A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?

A. Sử dụng pháp luật.

B. Thi hành pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật.

D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 113:

Chị N được nhận vào học tập tại trường Dự bị dân tộc đúng lúc gia đình chị được Nhà nước cho vay vốn ưu đãi để phát triển mô hình trồng rừng. Sau khi tốt nghiệp đại học về công tác tại địa phương, chị N đã tổ chức phục dựng thành công nhiều lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, khi chị N nộp hồ sơ tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân thì bị anh Q cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối khi biết chị là người dân tộc thiểu số. Chị N chưa được bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây?

A. Giáo dục.

B. Văn hóa.

C. Chính trị.

D. Kinh tế.

Câu 114: Trong thời gian nghỉ hè, vì thường xuyên cùng bạn chơi điện tử nên cháu A bị bố khóa cửa giam trong phòng suốt 2 ngày không cho ra ngoài. Bố cháu A đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

B. Được pháp luật bảo hộ về giáo dục.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Được pháp luật bảo hộ về danh tính.

Câu 115: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh B đã đồng ý viết phiếu bầu giúp anh V. là đồng nghiệp cùng cơ quan theo lựa chọn của anh V. Hoàn thành xong nghĩa vụ cử tri của mình, chị C phát hiện phiếu bầu của anh B và anh V có nội dung giống nhau nên chị đã khuyên hai anh V và B viết lại phiếu bầu rồi chị ra về. Nhưng anh V đã từ chối rồi bỏ phiếu của mình và của anh B vào hòm phiếu. Anh B và chị C cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Phổ thông.

B. Bình đẳng.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Trực tiếp.

Câu 116: Trường Trung học phổ thông X đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh toàn trường. Học sinh Trường X được bảo đảm thực hiện quyền nào sau đây?

A. Chuyển giao công nghệ

B. Lựa chọn việc làm.

C. Được phát triển.

D. Tự phán quyết.

Câu 117: Anh M, anh A và chị V cùng làm việc tại công ty X do bà Q làm giám đốc, trong đó anh M là kế toán. Do biết anh M thuê anh B là tài xế taxi chở đến một tụ điểm để cá độ bóng đá nên bà Qnghi ngờ anh M đã rút 50 triệu đồng của công ty và kí quyết định buộc thôi việc đối với anh M. Khi giúp anh M gửi đơn khiếu nại đến phòng làm việc của bà Q, anh A bí mật lấy trộm nhẫn kim cương của bà Q. Sau đó, vì bị chị V phát hiện và đe dọa nên anh A buộc phải chuyển 30 triệu đồng cho chị V. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?

A. Chỉ V và anh A.

B. Anh M, chị V và anh A.

C. Anh M và anh B.

D. Anh A, chị V và bà Q.

Câu 118: Chị B và chị C cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Vì chị B thiếu bằng chuyên ngành nên đã nhờ bố chị là ông V giúp đỡ. Sau khi nhận 100 triệu đồng của ông V, ông D lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền đã cấp phép kinh doanh cho chị B đồng thời từ chối hồ sơ của chị C. Bức xúc, chị C thuê ông X làm nghề tự do tung tin chị B chuyên cung cấp thuốc giả khiến lượng khách hàng của chị B giảm sút. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị B, ông D và ông X.

B. Chị B và ông D.

C. Chị B, ông D và chị C.

D. Ông D và ông V.

Câu 119: Gia đình ông D và gia đình ông Q cùng là hàng xóm của vợ chồng anh M, chị H. Vì muốn chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng được ông Q cho vợ chồng chị vay, chị H cố tình tránh mặt ông. Do đó, ông Q thuê ông D bắt giam và bỏ đói chị H trong nhà kho suốt hai ngày nhằm uy hiếp, ép anh M phải trả nợ. Sau khi được giải thoát, chị H nảy sinh ý định bắt cóc con ông D, còn anh M đã bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà ông Q để trả thù. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ông Q và ông D.

B. Ông Q, ông D và chị H.

C. Ông Q và anh M.

D. Ông Q, ông D và anh M.

Câu 120: Anh A là chi cục trưởng, các anh B, C là kiểm lâm viên cùng công tác tại Chi Cục kiểm lâm X. Anh B phát hiện anh A cho ông M khai thác khối lượng lớn gỗ quý trong rừng để trục lợi nên anh B đã tống tiền ông M. Biết chuyện, anh A yêu cầu anh C tạo tình huống vu khống anh B mắc lỗi nghiêm trọng để dựa vào đó, anh A thực hiện quy trình kỉ luật và kí quyết định buộc thôi việc đối với anh B. Vốn có mâu thuẫn cá nhân nên khi bắt gặp chị Q, một người dân trong vùng đồng thời là người yêu của anh B vào rừng hái lá thuốc, anh C đã lập biên bản và kí quyết định buộc chị Q phải nộp phạt 300 nghìn đồng. Sau đó, chứng kiến chị Q ném chất bẩn vào phòng của mình, anh C đã đánh chị gãy chân. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?

A. Anh A, anh C và anh B.

B. Anh A và anh C.

C. Anh A, anh B và ông M.

D. Anh A và chị Q.

Các em tải ảnh về máy để làm tài liệu dưới đây.

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn GDCD 2021 trang 1Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn GDCD 2021 trang 2
Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn GDCD 2021 trang 3
Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn GDCD 2021 trang 4

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án đề minh họa môn GDCD 2021 được Đọc Tài Liệu chia sẻ. Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Xem đầy đủ đáp án đề tham khảo 2021 chính thức của bộ GD&ĐT.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM