Đáp án đề thi Sinh mã đề 214 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Sinh mã đề 214 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức:

Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1
Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2
Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 3
Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 4
Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 5
Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 6
Đề thi Sinh mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 7

Đáp án:

81.D82.B83.B84.C85.A86. C87. C88. A89.B90.A
91.C92.A93.A94.A95.C96. D97.C98.B99.C100.A
101.C102.B103.C104.D105.C106. D107.B108.C109. C110.A
111.C112.B113.C114.A115.A116.B117.B118.C119.A120.B
Tâm Phương (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM