Đáp án đề thi Sinh mã đề 211 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp Án đề thi môn Sinh mã đề 211 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018

Đề thi chính thức

Đề thi Sinh mã 211 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1
Đề thi Sinh mã 211 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2
Đề thi Sinh mã 211 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 3
Đề thi Sinh mã 211 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 4
Đề thi Sinh mã 211 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 5
Đề thi Sinh mã 211 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 6
 

Đáp án tham khảo

81.A 82.C 83.C 84.A 85.B 86.D 87.B 88.A 89.B 90.D
91.C 92.D 93.C 94.A 95.C 96.D 97.B 98.B 99.A 100.D
101.D 102.A 103.A 104.D 105.A 106.A 107.A 108.D 109.B 110.B
111.A 112.A 113 114.D 115.D 116.B 117.B 118.D 119.B 120.B

Đáp án đang được tổ chuyên môn giải đáp, theo dõi liên tục tại Đáp án đề thi Sinh mã đề 211 - THPT Quốc Gia 2018

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Sinh THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Back to top