Đáp án đề thi Sinh mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018

Cập nhật đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT đề thi môn Sinh mã đề 209 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi :

Đáp án đề thi Sinh mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018 1
Đáp án đề thi Sinh mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018 2
Đáp án đề thi Sinh mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018 3
Đáp án đề thi Sinh mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018 4
Đáp án đề thi Sinh mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018 5
Đáp án đề thi Sinh mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018 6
 

Đáp án chính thức của Bộ

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
81 B 91 B 101 D 111 B
82 D 92 D 102 C 112 B
83 A 93 D 103 B 113 C
84 B 94 A 104 D 114 D
85 D 95 C 105 D 115 A
86 C 96 C 106 A 116 C
87 B 97 D 107 B 117 A
88 B 98 A 108 D 118 B
89 C 99 A 109 A 119 C
90 C 100 A 110 C 120 C

Back to top