Đáp án đề thi Sinh mã đề 202 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Sinh mã đề 202 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức:

Đề thi Sinh mã 202 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 1
Đề thi Sinh mã 202 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 2
Đề thi Sinh mã 202 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 3
Đề thi Sinh mã 202 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 trang 4
 

Đáp án tham khảo:

81.D 82.C 83.B 84.A 85.A 86.D 87.D 88. A 89.D 90.A
91.A 92.D 93.A 94.C 95.C 96.B 97.C 98.A 99.C 100.D
101.B 102.B 103.D 104.D 105.C 106.B 107.C 108.A 109.A 110.A
111.C 112.C 113.A 114.D 115.C 116.D 117.A 118.D 119.C 120.C

 

Back to top