Đáp án đề thi Hóa mã đề 214 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Hóa mã đề 214 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức

Đề thi Hóa mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018
Đề thi Hóa mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 1
Đề thi Hóa mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 2
Đề thi Hóa mã 214 tốt nghiệp THPTQG năm 2018 3

Đáp án tham khảo

41.A 42.C 43.B 44.D 45.B 46.A 47.B 48.B 49.D 50.D
51.D 52.B 53.B 54.A 55.C 56.B 57.D 58.C 59.D 60.A
61.C 62.D 63.B 64.A 65.A 66.A 67.B 68.A 69.C 70.B
71.A 72.D 73.A 74.D 75.B 76.C 77.A 78.A 79.C 80.A

Back to top