Đáp án đề thi Hóa mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp Án đề thi môn Hóa mã đề 209 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018

Đề thi

Đáp án đề thi Hóa mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018 1
Đáp án đề thi Hóa mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018 2
Đáp án đề thi Hóa mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018 3
Đáp án đề thi Hóa mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018 4
 

Đáp Án

41.D 42.C 43.C 44.A 45.D 46.D 47.B 48.D 49.A 50.C
51.A 52.D 53.A 54.B 55.B 56.D 57.B 58.C 59.C 60.B
61.D 62.B 63.B 64.C 65.D 66.C 67.C 68.C 69.D 70.C
71.D 72.D 73.C 74.D 75.B 76.B 77.C 78.D 79.B 80.B

Đáp án đề thi Hóa mã đề 209 - THPT Quốc Gia 2018

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Hóa THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu