Đáp án đề thi Hóa mã đề 203 - THPT Quốc Gia 2018

Tham khảo đáp án đề thi môn Hóa mã đề 203 kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2018.

Đề thi chính thức

 

Đáp án tham khảo

41.D 42.C 43.A 44.A 45.C 46.D 47.A 48.C 49.D 50.C
51.D 52.C 53.A 54.D 55.B 56.B 57.A 58.B 59.B 60.B
61.C 62.B 63.C 64.D 65.A 66.A 67.B 68.C 69.A 70.A
71.A 72.B 73.B 74.D 75 76.B 77.B 78.D 79.B 80.D

=> Xem full đáp án 24 mã đề môn Hóa THPTQG 2018 TẠI ĐÂY !

Back to top