Đáp án đề giáo dục công dân THPT quốc gia 2017 - Mã đề 319

Xuất bản: 26/05/2018 - Tác giả:

Tham khảo và tải về miễn phí bộ đề kèm đáp án thi chính thức môn Công dân lớp 12 trung học phổ thông quốc gia 2017 (mã đề 319).

Đề chi tiết môn GDCD trung học phổ thông năm 2017 - Mã đề 319

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


                 Mã đề thi 319

Câu 81. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân quy định việc bắt và giam, giữ người chỉ được thực hiện khi có quyết định hoặc phê chuẩn của

A. Tổng thanh tra.            B. Ủy ban nhân dân.           C. Hội đồng nhân dân.              D. Viện Kiểm sát.

Câu 82. Vợ chồng tôn trọng, giữ gìn danh dự, uy tín của nhau là thể hiện nội dung quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ

A. phụ thuộc.            B. tài sản.           C. một chiều.             D. nhân thân.

Câu 83. Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm

A. bồi thường.          B. pháp lí.           C. hòa giải.                D. cải chính.

Câu 84. Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền

A. khiếu nại.
B. phản biện.
C. thẩm định.
D. tố cáo.

Câu 85. Những tác phẩm, công trình khoa học của công dân đã đăng kí bản quyền được Nhà nước và pháp luật

A. bảo mật.        B. chuyển giao.         C. bảo vệ.         D. chuyển nhượng.

Câu 86. Học sinh có hành vi xúc phạm bạn bè nhằm hạ uy tín của người đó là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. danh dự, nhân phẩm.
B. quan hệ đa phương.
C. Sở thích riêng biệt.
D. nhu cầu cá nhân.

Câu 87. Những người có tài năng được tạo mọi điều kiện để làm việc và cống hiến cho đất nước là nội dung quyền được

A. phán quyết.             B. phát triển.            C. chỉ định.             D. giám sát.

Câu 88. Theo quy định của pháp luật, công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua đại biểu đại diện bằng hình thức thực hiện quyền

A. kiểm tra, giám sát.           B. bầu cử, ứng cử.             C. quản lý nhà nước.           D. khiếu nại, tố cáo.

Câu 89. Công dân được tự do tìm kiếm việc làm là thực hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. truyền thông.                    B. tín ngưỡng.                    C. kinh doanh.                     D. lao động.

Câu 90. Học sinh tham gia các hoạt động "Vì biển đảo quê hương" là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về

A. điều phối nhân lực.
B. xử lí truyền thông.
C. quy trình hội nhập.
D. quốc phòng, an ninh.

Câu 91. Mọi công dân đều được học ở các trường cao đẳng, đại học thông qua tuyển sinh là thể hiện nội dung quyền học

A. trực tuyến.          B. không hạn chế.              C. theo chỉ định.            D. liên thông.

Câu 92. Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ vốn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A. tín ngưỡng.         B. truyền thông.                 C. tôn giáo.                    D. kinh tế

Câu 93. Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân không được thực hiện theo cơ chế

A. dân bàn.             B. dân kiểm tra.                  C. dân quản lí.               D. dân biết.

Câu 94. Công dân không làm những điều mà pháp luật cấm là

A. tuân thủ pháp luật.
B. vận dụng chính sách.
C. sử dụng pháp luật.
D. thực hiện chính sách.

Câu 95. Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ

A. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
B. tất cả các nghi lễ tôn giáo.
C. mọi tập quán của vùng miền.
D. địa vị xã hội của toàn dân.

Câu 96. Học sinh điều khiển xe mô tô đến trường không đội mũ bảo hiểm là vi phạm

A. dân sự.        B. hành chính.       C. quy chế.            D. công vụ.

Câu 97. Một trong những đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở tỉnh

A. xác định chặt chẽ về mặt hình thức.                              B. bảo mật nội bộ.
C. bao quát, định hướng tổng thể. D. chuyển chế độc quyền.

Câu 98. Công dân được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp đang

A. chấp hành hình phạt tù.
B. công tác ngoài hải đảo.
C. bị tước quyền công dân.
D. mất năng lực hành vi dân sự.

Câu 99. Mọi công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp là thể hiện bình đẳng về

A. trách nhiệm.                B. nghĩa vụ.              C. bổn phận.             D. quyền

Câu 100. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để

A. thăm dò tin tức nội bộ.
B. tìm đồ đạc bị mất trộm.
C. tiếp thị sản phẩm đa cấp.
D. dập tắt vụ hỏa hoạn.

Câu 101. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền học tập của công dân?

A. Học bằng nhiều hình thức khác nhau.
B. Học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp.
C. Học theo sự ủy quyền.
D. Học từ thấp đến cao.

Câu 102. Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên.
B. kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký.
C. tham gia xây nhà tình nghĩa.
D. tuyển dụng chuyên gia cao cấp.

Câu 103. Lực lượng nào dưới đây giữ vai trò nòng cốt trong công tác củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia?

A. Quần chúng nhân dân và Công an nhân dân.
B. Quân đội nhân dân và thanh niên xung kích.
C. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.
D. Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ.

Câu 104. Khi lấn chiếm một phần đất lưu không để xây nhà ở, công dân phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Kỉ luật.
B. Hành chính.
C. Hình sự.
D. Công vụ.

Câu 105. Nhân viên S phát hiện giám đốc cơ quan Z có hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản công nên đã đưa thông tin này lên mạng xã hội. Nhân viên S vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Đàm phán.             B. Kiến nghị.             C. Khiếu nại.                D. Tố cáo.

Câu 106. Trong lúc chị B ra ngoài, thấy điện thoại của chị báo có tin nhắn, anh C cùng phòng mở ra đọc rồi xóa tin nhắn đó. Anh C đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
B. Được bảo đảm an toàn về tài sản.
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, uy tín, nhân phẩm.
D. Được tự do lựa chọn thông tin.

Câu 107. Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Người dân xã S đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo cơ chế nào dưới đây?

A. Dân thảo luận và góp ý kiến.
B. Dân bàn và quyết định.
C. Dân giám sát và kiểm tra.
D. Dân hiểu và đồng tình.

Câu 108. Anh H ép buộc vợ mình phải nghỉ việc cơ quan để chăm sóc gia đình là vi phạm nội dung quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A. Huyết thống. B. Một chiều. C. Đơn phương. D. Nhân thân.

Câu 109. Anh T nộp hồ sơ đăng kí và được cấp giấy phép mở đại lý phân phối xe mô tô. Anh T đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Nâng cấp phương thức quản lí.
B. Chủ động mở rộng quy mô.
C. Lựa chọn hình thức kinh doanh,
D. Tích cực tuyển dụng chuyên gia.

Câu 110. Chị A được giám đốc công ty khai thác than Z nhận vào làm nhân viên hành chính. Sau đó, giám đốc điều động chị vào làm trong hầm lò và kí thêm phụ lục hợp đồng thỏa thuận trả lương ở mức cao nên chị đã đồng ý. Nhưng sáu tháng sau chị không nhận được tiền lương tăng thêm. Giám đốc đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Giao kết hợp đồng lao động.
B. Áp dụng chế độ ưu tiên.
C. Tạo cơ hội tham gia quản lí.
D. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng.

Câu 111. Không đồng tình với một số ý kiến trong việc đề nghị bổ sung hình thức bán hàng đa cấp vào luật, chị T viết bài bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội. Chị T đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Chủ động đàm phán.
B. Tham gia quản lý nhà nước, xã hội.
C. Tự do ngôn luận.
D. Thực thi quyền tự chủ phán quyết.

Câu 112. Phát hiện khách sạn Z không đảm bảo an toàn cháy nổ, anh T dọa sẽ làm đơn tố cáo. Bực tức, giám đốc cùng nhân viên khách sạn tìm cách khống chế và nhốt anh T trong tầng hầm ba ngày khiến anh bị hoảng loạn tinh thần. Giám đốc khách sạn phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Quản thúc.             B. Cảnh cáo.               C. Dân sự.                 D. Hình sự.

Câu 113. Mặc dù bị bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo nhiều lần nhưng học sinh N vẫn cương quyết không tham gia cổ vũ đua xe. Học sinh N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.
D. Áp dụng pháp luật.

Câu 114. Sau khi tập thơ của anh A được nhà xuất bản X phát hành, cho rằng anh A có hành vi vi phạm bản quyền nên chị B đã làm đơn tố cáo. Khi cơ quan chức năng chưa đưa ra quyết định chính thức, anh A vẫn được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?

A. Sở hữu công nghiệp,
B. Chuyển giao công nghệ.
C. Tác giả.
D. Sáng chế.

Câu 115. D cùng các bạn đá bóng, không may quả bóng bay vào sân nhà anh M làm vỡ bể cá cảnh. Tức giận, anh M đuổi đánh cả nhóm, do chạy chậm nên D bị anh M bắt giữ và giam trong nhà kho của anh hai ngày. Anh M đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về quan điểm.
B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Được pháp luật bảo hộ về tài sản.
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 116. Phát hiện anh C đã tung tin đồn thất thiệt về chị T trên mạng xã hội nên chị B kể lại việc này với chị T. Sau khi yêu cầu anh C gỡ bỏ thông tin sai lệch về mình không được, chị T rất bực mình. Thương bạn, chị B đã tung tin cả nhà anh C nhiễm HIV khiến gia đình anh C bị kì thị còn anh C bị trầm cảm. Chị B đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Kỉ luật.               B. Hành chính.                 C. Hình sự.                   D. Dân sự.

Câu 117. Trên đường chở bạn gái đi chơi bằng xe mô tô, do phóng nhanh vượt ẩu anh K đã va chạm vào xe của anh B đang đi ngược đường một chiều nên hai bên to tiếng với nhau. Thấy người đi đường dừng lại dùng điện thoại di động quay video, anh K và bạn gái vội vã bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Anh K và anh B.
B. Anh B, K và bạn gái.
C. Anh K, bạn gái và người quay video.
D. Anh K và bạn gái.

Câu 118. Giám đốc P điều động toàn bộ nhân viên đến công ty X để chuẩn bị tổ chức hội nghị khách hàng. Cuối buổi một nhân viên phát hiện mất điện thoại, giám đốc P yêu cầu bảo vệ khóa cửa ra vào rồi cùng trưởng phòng S kiểm tra tư trang của mọi người. Chồng nhân viên B đến đón vợ nhưng bị bảo vệ ngăn cản. Lời qua tiếng lại, hai bên quát nạt, mắng chửi nhau thậm tệ. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?

A. Giám đốc P, trưởng phòng S, chồng cô B và bảo vệ.
B. Chồng cô B và bảo vệ.
C. Giám đốc P và trưởng phòng S.
D. Giám đốc P, trưởng phòng S, chồng cô B.

Câu 119. Khi đang giúp chồng bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh thì chị A phát hiện anh D có hành vi gian lận phiếu bầu, chị A đã kể cho bạn thân của mình là anh H và anh T nghe. Vốn mâu thuẫn với D nên anh H lập tức đăng tin đồn thất thiệt bôi nhọ D trên trang tin cá nhân, còn anh T nhắn tin tống tiền D. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A. Vợ chồng chị A, anh D, H và T,
B. Vợ chồng chị A và anh D.
C. Chị A, anh D và H.
D. Chồng chị A, anh D và H.

Câu 120. Trong thời gian chờ quyết định li hôn của Tòa án, chị A nhận được tin đồn anh B chồng chị đang tổ chức tiệc cưới với chị H tại nhà hàng X. Vốn đã nghi ngờ từ trước, chị A cùng con rể đến nhà hàng, bắt gặp anh B đang liên hoan vui vẻ với các đồng nghiệp, hai mẹ con lao vào sỉ nhục anh thậm tệ. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Chị A, anh B và con rể.
B. Chị A và con rể.
C. Chị A, anh B và chị H.
D. Chị A, anh B, con rể và chị H.

---- HẾT ----

Đáp án mã đề 319 chính thức của Bộ GD&ĐT

81D91B101C111C
82D92D102B112D
83B93C103C113C
84A94A104B114C
85C95A105D115B
86A96B106A116C
87B97A107C117A
88B98B108D118A
89D99D109C119B
90D100D110A120B
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM