Đáp án đề Anh thi thử THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc năm 2018

Xem tham khảo đề thi thử môn Tiếng Anh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của trường THPT Ngô Gia Tự, sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề thi:

câu 1 - 16 trang 1 đề anh thpt ngô gia tự 2018
câu 17 - 28 trang 2 đề anh thpt ngô gia tự 2018
câu 29 - 35 trang 3 đề anh thpt ngô gia tự 2018
câu 36 - 42 trang 4 đề anh thpt ngô gia tự 2018
câu 43 - 50 trang 5 đề anh thpt ngô gia tự 2018
 

Đáp án tham khảo:

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 C 31 C 41 A
2 C 12 D 22 A 32 D 42 A
3 B 13 A 23 B 33 A 43 D
4 B 14 B 24 D 34 C 44 C
5 A 15 A 25 B 35 C 45 D
6 C 16 D 26 B 36 D 46 C
7 B 17 A 27 D 37 D 47 B
8 B 18 B 28 A 38 B 48 A
9 D 19 A 29 A 39 C 49 C
10 D 20 C 30 C 40 D 50 C

 

Tham khảo các đề thi thử khác của tỉnh Vĩnh Phúc:

Đề thi thử vật lý THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc lần 3 – 2018

Đề sinh thi thử THPT Trần Phú huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm 2018

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề Anh thi thử THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Anh 2020 có đáp án mã đề 86

Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2020 môn Tiếng Anh mã đề 87 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Anh 2020 có đáp án mã đề 87

Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2020 môn Tiếng Anh mã đề 87 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 88

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh mã đề 11 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu