Đáp án đề Anh thi thử THPT Đoàn Thượng , Hải Dương năm 2018

Tải về tham khảo miễn phí đề thi thử môn Tiếng Anh kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương, mã đề 149 có kèm đáp án.

Đề thi thử môn Tiếng Anh kỳ thi THPTQG năm 2018 của trường TH phổ thông Đoàn Thượng, Hải Dương

đề từ câu 1 -6 môn anh thpt đoàn thượng 2018
đề từ câu 7 - 23 môn anh thpt đoàn thượng 2018
đề từ câu 24 - 34 môn anh thpt đoàn thượng 2018
đề từ câu 35 - 43 môn anh thpt đoàn thượng 2018
đề từ câu 44 - 50 môn anh thpt đoàn thượng 2018
 

Đáp án tham khảo
 

1 C 11 B 21 D 31 B 41 B
2 D 12 B 22 C 32 D 42 B
3 B 13 A 23 C 33 D 43 D
4 D 14 B 24 C 34 C 44 B
5 B 15 B 25 D 35 D 45 A
6 B 16 A 26 C 36 B 46 A
7 B 17 C 27 D 37 C 47 B
8 C 18 C 28 B 38 B 48 A
9 A 19 D 29 D 39 B 49 B
10 D 20 C 30 B 40 A 50 B

 

Tham khảo thêm các đề thi thử năm 2018 của tỉnh Hải Dương:

Đáp án đề sử thi thử THPT Ninh Giang năm 2018

Đề thi thử Toán THPT Bình Giang lần 2 năm 2018

 

Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ Đáp án đề Anh thi thử THPT Đoàn Thượng , Hải Dương năm 2018 để xem ở dưới đây
Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh có đáp án mã đề 406

Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 406 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh có đáp án mã đề 407

Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 407 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Anh có đáp án mã đề 401

Bộ đề thi thử thpt quốc gia năm 2020 môn Anh mã đề 401 gồm 50 câu hỏi theo cấu trúc đề thi chính thức có đáp án giúp các em ôn tập lại các kiến thức.

Back to top
Fanpage Đọc tài liệu