Câu hỏi thảo luận trang 62 sgk Sinh học 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 62 sách giáo khoa Sinh học lớp 9 : Quan sát hình 21.1 và trả lời các câu hỏi

Đề bài:

Quan sát hình 21.1 và trả lời các câu hỏi sau:

- Cấu trúc của đoạn gen bị biến đổi khác với cấu trúc của đoạn gen ban đầu như thế nào? Hãy đặt tên cho từng dạng biến đổi đó.

- Đột biến gen là gì ?

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 62 sgk Sinh lớp 9

- So sánh số lượng và trình tự các cặp nucleotit ở đoạn (b), (c), (d) so với đoạn (a) ta nhận thấy như sau:

  • Đoạn (b) là đột biến gen dạng mất (cặp X-G)
  • Đoạn (c) là đột biến gen dạng thêm (cặp T-A)
  • Đoạn (d) là đột biến gen dạng thay thế (cặp A-T thành cặp G-X)

- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit.

» Tham khảo thêm khái niệm về đột biến gen và ví dụ minh họa qua đáp án câu 1 trang 64 sgk Sinh 9

--------------------------------------------------------------------

Giải bài tập Sinh học 9: Trả lời câu hỏi và đáp án bài tập Sinh lớp 9 SGK chi tiết tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu