Đáp án câu hỏi thảo luận trag 91 sgk sinh học 9

Những ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm được trả lời trong câu hỏi thảo luận sgk sinh học lớp 9 trang 91

Đề bài: Nêu những ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm?

Trả lời:

Ưu điểm của nhân giống vô tính trong ống nghiệm:

  • Tạo ra số lượng cá thể lớn trong một  thời gian ngắn
  • Tạo ra các cá thể có kiểu gen  va kiểu hình giống với cá thể gốc ban đầu

→ Giúp cho việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm

  • Nhân nhanh nguồn gen quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.
  • Nhân bản vô tính để tạo cơ quan nội tạng động vật từ các tế bào đã được chuyển gen người , chủ động cung cấp các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng cơ quan tương ứng.
doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án câu hỏi thảo luận trag 91 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu