Đáp án câu hỏi thảo luận trag 91 sgk sinh học 9

Những ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm được trả lời trong câu hỏi thảo luận sgk sinh học lớp 9 trang 91
Mục lục nội dung

Đề bài: Nêu những ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm?

Trả lời:

Ưu điểm của nhân giống vô tính trong ống nghiệm:

  • Tạo ra số lượng cá thể lớn trong một  thời gian ngắn
  • Tạo ra các cá thể có kiểu gen  va kiểu hình giống với cá thể gốc ban đầu

→ Giúp cho việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm

  • Nhân nhanh nguồn gen quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.
  • Nhân bản vô tính để tạo cơ quan nội tạng động vật từ các tế bào đã được chuyển gen người , chủ động cung cấp các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng cơ quan tương ứng.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X