Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 12 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải câu hỏi thảo luận sgk sinh học 9 trang 12

Đề bài: Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào ?

Trả lời:

Để xác định giống có thuần chủng hay không ta thực hiện phép lai phân tích :

- Nếu kết quả phép lai xuất hiện tỉ lệ 100% thì cá thể có kiểu hình trội đem lai đồng hợp tử  ( AA)=> giống thuần chủng

- Nếu kết quả phép lai xuất hiện tỉ lệ 1:1 thì cá thể đem lai là dị hợp hợp tử ( Aa)=> giống không thuần chủng

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 12 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu