Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 sgk địa lý 9

Xem đáp án câu hỏi dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu trong câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 sgk địa 9

Đề bài: Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu.

Trả lời:

Dân tộc Việt (Kinh) phân bố khắp cả nước và tập trung chủ yếu hơn ở khu vực đồng bằng, trung du và duyên hải.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X