Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 49 sgk địa lý lớp 9

Xuất bản ngày 14/09/2018 - Tác giả: Giangdh

Bạn sẽ tính được tỉ trọng các nhóm dịch vụ tiêu dùng thông qua biểu đồ tại câu hỏi thảo luận số 1 trang 49 sgk địa lý lớp 9

Mục lục nội dung

Đề bài:

Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét.


Trả lời:

  • Tỉ trọng của các nhóm dịch vụ năm 2002:

- Dịch vụ tiêu dùng: 51%

- Dịch vụ sản xuất: 26,8%

- Dịch vụ công cộng: 22,2%

  • Nhận xét:

- Dịch vụ tiêu dùng chiếm tỉ trọng lớn nhất, hơn một nửa các hoạt động dịch vụ của cả nước (51%).

⟶ Cho thấy nhu cầu về hưởng thụ về du lịch, ăn uống, nghỉ ngơi ngày càng lớn, đời sống người dân được nâng cao.

- Dịch vụ sản xuất có tỉ trọng lớn thứ 3 (26,8%).

- Dịch vụ công cộng có tỉ trọng thấp nhất (22,%)

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM