Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài tập trang 107 sách giáo khoa toán lớp 1

Đọc Tài Liệu chia sẻ đến các bạn hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2, bài 3 và bài 4 trang 107 SGK môn Toán lớp 1.

BÀI 2 trang 107 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Trả lời câu hỏi:

Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Số 16 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Số 11 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Số 10 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Số 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Mẫu: số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.

Đáp án:

Số 12 gồm 1 chục và 2 đơn vị.
Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.
Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.
Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.
Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị.

BÀI 3 trang 107 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:

Câu hỏi bài 3 trang 107 SGK Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 107 SGK Toán lớp 1
 

BÀI 4 trang 107 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 15 là số nào ?
Số liền sau của 10 là số nào ?
Số liền sau của 19 là số nào ?

Mẫu: Số liền sau của 15 là 16

Đáp án:

Số liền sau của 15 là 16
Số liền sau của 10 là 11
Số liền sau của 19 là 20

doctailieu.com
Tải về
Back to top