Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Đáp án bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 16 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Đọc tài liệu xin gửi đến các bạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập môn Toán lớp 1 các bài số 1, bài 2 và bài 3 tại trang 16 sách giáo khoa Toán để tham khảo và giúp các bé luyện tập đếm cùng nhận biệt các số tự nhiên 1,2,3,4,5.

Bài 1: Đếm và điền số tương ứng vào ô trống

Bài 1 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 1 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Bài 2: Đếm số que diêm và điền số vào ô trống

Bài 2 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 2 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Bài 3: Điền số vào ô trống theo thứ tự

Bài 3 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 3 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 16 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu