Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Đáp án bài tập 1, bài 2 và bài 3 trang 16 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Đọc tài liệu xin gửi đến các bạn tài liệu hướng dẫn giải bài tập môn Toán lớp 1 các bài số 1, bài 2 và bài 3 tại trang 16 sách giáo khoa Toán để tham khảo và giúp các bé luyện tập đếm cùng nhận biệt các số tự nhiên 1,2,3,4,5.

Bài 1: Đếm và điền số tương ứng vào ô trống

Bài 1 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 1 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Bài 2: Đếm số que diêm và điền số vào ô trống

Bài 2 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 2 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Bài 3: Điền số vào ô trống theo thứ tự

Bài 3 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Giải bài 3 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top