Giải toán hình học lớp 10 bài 9 trang 99 sgk

Biết phương trình của elip, hãy xác định tọa độ đỉnh và tiêu cự của elip đó

Đề bài

Cho elip (E) có phương trình: Giải toán hình học lớp 10 bài 9 trang 99 sgk

a) Hãy xác định tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm của elip (E) và vẽ elip đó
b) Qua  tiêu điểm của elip dựng đường thẳng song song với Oy và cắt elip tại hai điểm MN Tính độ dài đoạn thẳng MN

Đáp án

Giải toán hình học lớp 10 bài 9 trang 99 sgk
Giải toán hình học lớp 10 bài 9 trang 99 sgk
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán hình học lớp 10 bài 9 trang 99 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu