Giải toán hình học lớp 10 bài 9 trang 64 sgk

Dựa vào những kiến thức đã học về lượng giác hãy tìm ra khẳng định sai trong các khẳng định đưa ra

Đề bài

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?

Giải toán hình học lớp 10 bài 9 trang 64 sgk

Đáp án
Giải toán hình học lớp 10 bài 9 trang 64 sgk

Vậy A sai
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top