Đáp án bài 9 trang 62 sgk hình học lớp 10

Tính đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác khi biết số đo một góc và một cạnh đối của góc đó

Đề bài

Cho tam giác ABC có góc Đáp án bài 9 trang 62 sgk hình học lớp 10 Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 

Đáp án

Sử dụng định lí sin ta có

Đáp án bài 9 trang 62 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top