Mục lục bài học

Bài 9 trang 50 sgk Đại số 10

Xem hướng dẫn lời giải chi tiết và đáp án bài tập 9 trang 50 sách giáo khoa Toán Đại số lớp 9

Đề bài

Xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

Hướng dẫn làm toán đại số lớp 10 bài 9 trang 50 sgk
Đáp án bài tập 9 trang 50 sgk Toán lớp 10 Đại số

Xem lại bài tập về điều kiện để hàm số là hàm đồng biến và hàm nghịch biến: Bài 2 trang 50 sgk Toán số 10

Hướng dẫn làm toán đại số lớp 10 bài 9 trang 50 sgk

Đồ thị hàm số đi qua 2 điểm:

  Giao với truc tung P(0, -1)

  Giao với trục hoành Q(2, 0)

Hướng dẫn làm toán đại số lớp 10 bài 9 trang 50 sgk

Đồ thị là đường thẳng đi qua hai điểm:

  Giao với truc tung P(0, 4)

  Giao với trục hoành Q(2, 0)

Hướng dẫn làm toán đại số lớp 10 bài 9 trang 50 sgk
Hướng dẫn làm toán đại số lớp 10 bài 9 trang 50 sgk
 

Xem thêm:

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top