Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 9 trang 203 sgk

Trên tấm vải bạt có lỗ nhỏ ly tim hãy giải thích tại sao nước mưa không thể lọt qua những lỗ nhỏ này
Mục lục nội dung

Đề bài

Tại sao nước mưa không bị lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt ?

A. Vì vải bạt bị dính ướt nước.
B. Vì vải bạt không bị dính ướt nước.
C. Vì lực căng bề mặt của nước ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ của tấm bạt.
D. Vì hiện tượng mao dẫn ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ trên tấm bạt.

Đáp án

Chọn C
Nước mưa không bị lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt vì lực căng bề mặt của nước ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ của tấm bạt.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X