Bài 9 trang 159 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn lời giải chi tiết và đáp án bài tập 9 trang 159 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 10
Mục lục nội dung

Đề bài

Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 9 trang 159 sgkPa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 9 trang 159 sgkkhông khí. Tính áp suất của không khí trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi.

Đáp án bài 9 trang 159 sgk Vật lí lớp 10

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 9 trang 159 sgk

*****

 Tham khảo thêm đáp án bài 8 trang 159 sgk lý 10 hoặc hướng dẫn giải bài tập Vật lý 10 sách giáo khoa đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Tâm Phương (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X