Cách giải bài 9 trang 131 sgk đại số lớp 10

Xuất bản ngày 27/06/2018 - Tác giả:

Tính toán số chung bình cộng của các số liệu thống kê đã có

Mục lục nội dung

Đề bài:

Cho dãy số liệu thống kê: 21, 23,24, 25, 22, 20

Số trung bình cộng của các số liệu thống kê bằng?

(A) 22,5

(B) 22

(C) 22,5

(D) 14

Đáp án:

Số trung bình

Cách giải bài 9 trang 131 sgk đại số lớp 10
(C) đúng

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM