Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Hướng dẫn giải bài 9 trang 127 sgk Vật Lý lớp 10

Tính toán động lượng của máy bay khi biết khối lượng và vận tốc bay

Đề bài

Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc 870 km/h. Tính động lượng của máy bay.

Đáp án

Động lượng của máy bay:

Hướng dẫn giải bài 9 trang 127 sgk Vật Lý lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 9 trang 127 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu