Hướng dẫn giải bài 9 trang 127 sgk Vật Lý lớp 10

Tính toán động lượng của máy bay khi biết khối lượng và vận tốc bay

Đề bài

Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc 870 km/h. Tính động lượng của máy bay.

Đáp án

Động lượng của máy bay:

Hướng dẫn giải bài 9 trang 127 sgk Vật Lý lớp 10

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X