Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 9 trang 115 sgk

Qua khảo sát chuyển động quay quanh một trục cố định đưa ra lựa chọn đúng nhất
Mục lục nội dung

Đề bài

Đối với một vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau là đúng?

A. Nếu không chịu momen lực tác dụng thì vật phải đứng yên.
B. Khi không còn momen lực tác dụng thì vật đang quay sẽ lập tức dừng lại.
C. Vật quay được là nhờ có momen lực tác dụng lên nó.
D. Khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có momen lực tác dụng lên vật.

Đáp án

Khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có momen lực tác dụng lên vật.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X