Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 9 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 9 trang 45 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi, nguồn điện SGK vật lý lớp 11

Bài 9: Hai cực của pin điện hóa được ngâm trong chất điện phân là dung dịch nào dưới đây?

A. Chỉ là dung dịch muối

B. Chỉ là dung dịch axit

C. Chỉ là dung dịch bazơ

D. Một trong các dung dịch kể trên

Trả lời

Dung dịch muối, axit, bazơ đều là dung dịch điện phân

Đáp án: D

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 9 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
21/08/2018    19:47 PM
21/08/2018    19:47 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu