Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 8 trang 93 SGK Vật lý 11

Xem ngay câu trả lời bài 8 trang 93 sách giáo khoa vật lý lớp 11 tiết học về dòng điện trong chất khí

Bài 8. Từ bảng 15.1 các em hãy ước tính:


 

a) Hiệu điện thế đã sinh ra tia sét giữa đám mây cao 200 m và một ngọn cây cao 10 m.

b) Hiệu điện thế tối thiểu giữa hai cực của bugi xe máy khi xe chạy bình thường.

c) Đứng cách xa đường dây điện 120kV bao nhiêu thì bắt đầu có nguy cơ bị điện giật, mặc dù ta không chạm vào dây điện.

Trả lời​​​​​​​

a) Ngọn cây xem như mũi nhọn, nếu xem đám mây là mặt phẳng thì hiệu điện thế để có tia sét vào cỡ trung bình cộng của hai giá trị tương ứng với trường hợp hai mũi nhọn và trường hợp hai mặt phẳng ở cách 190 m. Ta có:

U1 (trường hợp hai mũi nhọn) = 300000.190/0,6 = 9,5.107 V

U2 (trường hợp hai mặt phẳng) = 300000.190/0,114 = 5.108 V

Như vậy, U vào khoảng 108 V

b) Khi thử xem bộ điện của xe máy có tốt không, người thợ thường cho phóng điện từ dây điện (mũi nhọn) - ra vỏ máy (mặt phẳng). Tia lửa điện dài khoảng 5mm là được

U1 (trường hợp hai mũi nhọn) = 20000.5/ 15,5 ≈ 6450 V

U2 (trường hợp hai mặt phẳng) = 20000.5/6,1 ≈ 16400 V

Đáp số U vào khoảng 104 V

c) Trường hợp dây cao thế 120 kV, hiệu điện thế lớn nhất có thể đến 120√2 = 170 kV. Vì đây là tiêu chuẩn an toàn nên lấy trường hợp hai cực đều là mũi nhọn

U = U1 => d = 0,41.170000/200000 ≈ 0,35m.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 8 trang 93 SGK Vật lý 11 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu