Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 79 sgk

Xác định lực đẩy theo phương ngang cần có để tác động lên một vật khiến nó chuyển động

Đề bài

Một tủ lạnh có trọng lượng 890N chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu? Với lực đẩy tìm được có thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ được không?

Đáp án

- Lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang:
Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 7 trang 79 sgk

- Với giá trị của lực đẩy này, ta không thể làm tủ lạnh chuyển động được từ trạng thái nghỉ vì hợp lực tác dụng lên vật bằng 0, vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 79 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu