Cách giải bài 8 trang 64 sgk hình học lớp 10

Chúng minh các biếu thức lượng giác từ đó xác định tính đúng sai của chúng

Đề bài

Khẳng định nào sau đây là đúng

Cách giải bài 8 trang 64 sgk hình học lớp 10

Đáp án

A đúng vì hai góc bù nhau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác thì đối nhau

doctailieu.com
Tải về
Back to top