Mục lục bài học

Bài 8 trang 63 sgk Đại số 10

Hướng dẫn cách giải bài 8 trang 63 sách giáo khoa Toán đại số 10: Xác định m để phương trình có một nghiệm gấp ba nghiệm kia ...

Đề bài:

Cho phương trình Hướng dẫn giải toán đại số lớp 10 bài 8 trang 63 sgk

Xác định m để phương trình có một nghiệm gấp ba nghiệm kia. Tính các nghiệm trong trường hợp đó.

 

Đáp án bài 8 trang 63 sgk Đại số lớp 10

Giả sử phương trình có hai nghiệm Hướng dẫn giải toán đại số lớp 10 bài 8 trang 63 sgk phương trình có một nghiệm gấp ba nghiệm kia nên ta có:

      Hướng dẫn giải toán đại số lớp 10 bài 8 trang 63 sgk
Theo định lý Vi-ét ta có:

Hướng dẫn giải toán đại số lớp 10 bài 8 trang 63 sgk
 

» Tham khảo thêm: Đáp án bài 7 trang 63 sgk Toán 10

--------------------------------------------------------------------

Mời các bạn xem thêm hướng dẫn giải chi tiết bài tập sách giáo khoa môn Toán 10 (Đại số và Hình học) tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu