Bài 8 trang 62 sgk hình học lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 8 trang 62 SGK hình học 10

Đề bài

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng

a) Góc A nhọn khi và chỉ khi Hướng dẫn giải bài 8 trang 62 sgk hình học lớp 10

b) Góc A tù khi và chỉ khi Hướng dẫn giải bài 8 trang 62 sgk hình học lớp 10

c) Góc A vuông khi và chỉ khi Hướng dẫn giải bài 8 trang 62 sgk hình học lớp 10

Đáp án bài 8 trang 62 sgk Hình học 10

Hướng dẫn giải bài 8 trang 62 sgk hình học lớp 10
» Tham khảo thêm: Bài 9 trang 62 sgk Hình học 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top