Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 162 sgk

Tính áp suất của khí có trong lốp xe khi xe di chuyển trên đường với một tốc độ cho trước

Đề bài

Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có áp suất 5 bar và nhiệt độ Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 162 sgk. Khi xe chạy nhanh, lốp xe nóng lên làm cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 162 sgk. Tính áp suất của không khí trong lốp xe lúc này.

Đáp án

Định luật Sác - lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 162 sgk
Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 162 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu