Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 162 sgk

Tính áp suất của khí có trong lốp xe khi xe di chuyển trên đường với một tốc độ cho trước

Đề bài

Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có áp suất 5 bar và nhiệt độ Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 162 sgk. Khi xe chạy nhanh, lốp xe nóng lên làm cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 162 sgk. Tính áp suất của không khí trong lốp xe lúc này.

Đáp án

Định luật Sác - lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 162 sgk
Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 162 sgk
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 8 trang 162 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu