Bài 8 trang 159 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn lời giải và đáp án bài tập 8 trang 159 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 10

Đề bài

Một xilanh chứa 150 dap-an-bai-8-trang-159-sgk-vat-ly-lop-10 khí ở áp suất dap-an-bai-8-trang-159-sgk-vat-ly-lop-10. Pit – tông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này, coi nhiệt độ như không đổi.

Đáp án bài 8 trang 159 sgk Vật lí lớp 10

dap-an-bai-8-trang-159-sgk-vat-ly-lop-10
 

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là hướng dẫn trình bày lời giải và đáp án bài tập 8 trang 159 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 10 bài học về Quá trình đẳng nhiệt và định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt.

» Tham khảo thêm đáp án giải lý 10 bài 9 trang 159 sgk hoặc hướng dẫn cơ bản phương pháp giải bài tập lý 10 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu