Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Cách giải bài 8 trang 127 sgk Vật Lý lớp 10

So sánh động lượng của hai ô tô với khối lượng khác nhau và di chuyển với vận tốc khác nhau

Đề bài

Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg và có vận tốc 30 km/h. So sánh động lượng của chúng.

Đáp án

Động lượng của xe A:

Cách giải bài 8 trang 127 sgk Vật Lý lớp 10

Động lượng của xe B:
Cách giải bài 8 trang 127 sgk Vật Lý lớp 10

=> Hai xe có động lượng bằng nhau.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 8 trang 127 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu