Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Cách giải bài 8 trang 127 sgk Vật Lý lớp 10

So sánh động lượng của hai ô tô với khối lượng khác nhau và di chuyển với vận tốc khác nhau

Đề bài

Xe A có khối lượng 1000 kg và có vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg và có vận tốc 30 km/h. So sánh động lượng của chúng.

Đáp án

Động lượng của xe A:

Cách giải bài 8 trang 127 sgk Vật Lý lớp 10

Động lượng của xe B:
Cách giải bài 8 trang 127 sgk Vật Lý lớp 10

=> Hai xe có động lượng bằng nhau.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu