Cách giải bài 8 trang 115 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định trạng thái của vật khi đang chuyển động quay quanh trục nhưng bị ngắt lực tác động
Mục lục nội dung

Đề bài

Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì

A. vật dừng lại ngay.
B. vật đổi chiều quay.
C. vật quay đều với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s.
D. vật quay chậm dần rồi dừng lại.
Chọn đáp án đúng.

Đáp án

Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì vật quay đều với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X