Đáp án bài 8 trang 45 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 8 trang 45 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi, nguồn điện SGK vật lý lớp 11
Mục lục nội dung

Bài 8: Chọn câu đúng.

Pin điện hóa có

A. hai cực là hai vật dẫn cùng chất

B. hai cực là hai vật dẫn khác chất

C. một cực là vật dẫn và cực kia là vật cách điện

D. hai cực đều là các vật cách điện

Trả lời

Pin điện hóa có hai cực là hai vật dẫn khác chất

=> Chọn đáp án: B

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X