Cách giải bài 7 trang 99 sgk hình học lớp 10

Lập phương trình đường thẳng đường cao của tam giác cho trước và các cạnh của tam giác đó

Đề bài

Cho tam giác ABC với H là trực tâm. Biết phương trình đường thẳng AB, BH AH lần lượt là: 4x + y - 12 = 0,

5x - 4y -15 =0, và 2x + 2y - 9 = 0.

Hãy viết phương trình hai đường thẳng chứa hai cạnh còn lại và đường cao thứ ba.

Đáp án

Cách giải bài 7 trang 99 sgk hình học lớp 10

Tọa độ đỉnh A là nghiệm của hệ
Cách giải bài 7 trang 99 sgk hình học lớp 10
Cách giải bài 7 trang 99 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 7 trang 99 sgk hình học lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu