Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 7 trang 88 sgk

Dựa vào những dữ kiện của bài 6 xác định tốc độ viên bi lúc rời khỏi bàn và đưa ra câu trả lời đúng

Đề bài

Với số liệu bài 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn?

A. 4,28 m/s;                            B. 3 m/s;
C. 12 m/s;                               D. 6 m/s;

Đáp án

Chuyển động của hòn bi khi rời khỏi mặt bàn coi như là chuyển động ném ngang với độ cao ban đầu h = 1,25 m và có tầm ném xa là L = 1,50 m.
Áp dụng công thức tính tầm ném xa:

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 7 trang 88 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu